Vägra våld! Ring Kvinnojouren!

Kvinnojouren

Telefon 063-13 25 00


Du är värdefull! Du har rätt att behandlas med kärlek och respekt.
Du har rätt att göra vad du vill med ditt liv och din kropp.
Ingen annan har rätt att bestämma över dig.

Det finns alternativ till att leva i ett förhållande där du utsätts
för våld,
övergrepp och/eller kränkningar.

————————————————

Hur bemöter du någon som utsatts för våld?
Hur reagerar du? Orden du väljer att använda och hur du dokumenterar har stor betydelse för hur den våldsutsatta skall kunna gå vidare.

KVINNOJOUREN – EN FRISTAD I INGENMANSLAND
och LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN
INBJUDER TILL KOSTNADSFRI FÖRELÄSNINGSDAG

Fredag 30 september kl 9.30-14.45
Mittuniverssitetet, Sal F214 (Ridhuset)

 Allan Wade, kanadensisk familjeterapeut och forskare i psykologi, föreläser om betydelsen av att inte använda språket för att lägga medansvar på den som utsatts för övergrepp och våld. Föreläsningen hålls på engelska.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN