Vägra våld! Ring Kvinnojouren!

Kvinnojouren

Telefon 063-13 25 00


Du är värdefull! Du har rätt att behandlas med kärlek och respekt.
Du har rätt att göra vad du vill med ditt liv och din kropp.
Ingen annan har rätt att bestämma över dig.

Det finns alternativ till att leva i ett förhållande där du utsätts
för våld,
övergrepp och/eller kränkningar.

————————————————

Hur bemöter du någon som utsatts för våld?
Hur reagerar du? Orden du väljer att använda och hur du dokumenterar har stor betydelse för hur den våldsutsatta skall kunna gå vidare.

16 Days of activism uppmärksammas över hela världen. Det är perioden mellan 25 november och 10 december då olika organisationer uppmärksammar mäns våld mot kvinnor i syfte att förändra. Här i Jämtland agerar vi i år genom att ge ut information om vår verksamhet till alla hushåll. Vi skyltar också bl a i en del butiksfönster under december med röda kvinnosiluetter som bär ett budskap.