Vägra våld! Ring Kvinnojouren!

Kvinnojouren

Telefon 063-13 25 00


Du är värdefull! Du har rätt att behandlas med kärlek och respekt.
Du har rätt att göra vad du vill med ditt liv och din kropp.
Ingen annan har rätt att bestämma över dig.

Det finns alternativ till att leva i ett förhållande där du utsätts
för våld,
övergrepp och/eller kränkningar.